Alles over face-to-face onderzoek

Face-to-face onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij enquêteurs face-to-face (bijvoorbeeld op straat) een vragenlijst afnemen bij respondenten. Soms gebeurt dit nog ‘ouderwets’ met pen en papier maar standaard is dat digitale vragenlijsten middels een tablet, smartphone of handheld worden afgenomen.


Twee specialisten face-to-face onderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in face-to-face onderzoek:
– Right Marktonderzoek
– Almere Marktonderzoek Advies


Offerte voor een face-to-face onderzoek

Wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus. Wij brengen u in contact met ‘de face-to-face specialisten’.

Ontvang gratis 3 offertes


face to face onderzoekMethode

Bij een face-to-face onderzoek wordt een respondent rechtstreeks ondervraagd in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek maakt de interviewer gebruik van een vragenlijst met een vaste structuur en volgorde. Dit is het grote verschil met een diepte-interview, dat is een open gesprek waarbij de interviewer gebruikmaakt van een gesprekspuntenlijst met onderwerpen of vraagpunten. De vragen bevinden zich bij een face-to-face onderzoek normaliter op papier,  maar steeds vaker worden digitale vragenlijsten gebruikt (CAPI). Hiervoor gebruiken de enqueteurs bijvoorbeeld een tablet,  laptop, handheld of PDA. Het voordeel hiervan is een versnelde dataverwerking en een kleinere foutgevoeligheid, immers de ingevulde vragenlijsten hoeven niet te worden ingevoerd (data entry). Als het apparaat met het internet is verbonden kunnen tijdens het onderzoek vragen worden aangepast, instructies worden gegeven en wordt de verzamelde data direct naar een centrale plek verzonden waardoor optimale en live monitoring mogelijk is.


Marktonderzoekbureaus en veldwerkbureaus

Face-to-face onderzoek kan worden uitgevoerd door gespecialiseerde veldwerkbureaus (ook wel veldwerkorganisaties genoemd) en door marktonderzoekbureaus die over een eigen veldwerkteam beschikken.


Vormen

Er zijn verschillende vormen van face-to-face onderzoek.

  • Passantenonderzoek: Interviewers vragen buiten aan willekeurige voorbijgangers of zij willen meewerken aan een onderzoek. Vervolgens neemt de interviewer de vragenlijst ter plekke af. Bij een passantenonderzoek kan bijvoorbeeld in een winkelcentrum de tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum gemeten.
  • Huis-aan-huis onderzoek: Bij een huis-aan-huis onderzoek gaan interviewers in een wijk van huis naar huis om de bewoners te vragen of zij willen meewerken aan een onderzoek. De vragenlijst wordt net zoals bij een passantenonderzoek ter plekke afgenomen en kan bijvoorbeeld gaan over een thema wat in de wijk speelt, maar ook over een product of dienst die een opdrachtgever in een wijk wil gaan aanbieden.
  • Evenementenonderzoek: Bij een evenementenonderzoek wordt bijvoorbeeld de waardering, beleving en het imago van het evenement en van de organisatie onder bezoekers gemeten.


Voordelen en nadelen face-to-face onderzoek

Grootste voor- en nadelen van een face-to-face onderzoek:

Voordelen:

  • Diverse hulpmiddelen zijn eenvoudig te gebruiken.
  • Mogelijkheid tot registratie van non-verbale reacties.
  • Enquêteur kan helpen als de respondent iets niet begrijpt.

Nadelen:

  • Grote kans op sociaal wenselijke antwoorden.
  • Relatief duur in vergelijking met andere methoden.
  • Beïnvloeding van respondent door enquêteur is mogelijk.

Onze partners