Alles over groepsdiscussies

Een groepsdiscussie (ook wel focusgroep genoemd) is een zeer dynamische kwalitatieve onderzoeksmethode die uitermate geschikt is om vanuit een groep respondenten diepgaande informatie te verzamelen over een specifiek vraagstuk, concept, bestaand product of een dienst. Het geeft vergaand inzicht in de mening van de respondenten en achterliggende motivaties en redenen om een product of dienst wel of niet te gebruiken. Kenmerkend is (in vergelijking met andere onderzoeksmethoden) dat er interactie is tussen de deelnemers (respondenten).


Twee specialisten groepsdiscussies

Wij adviseren de volgende twee specialisten in groepsdiscussies:
– Duo Market Research
– Right Marktonderzoek


Offerte voor groepsdiscussies

Wilt u groepsdiscussies uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Wat is een groepsdiscussie?Online groepsdiscussie middels Teams of Zoom

Onder leiding van een gespreksleider (discussieleider / moderator) wordt online of in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte (professionele onderzoekslocatie) een aantal geselecteerde personen (meestal 6 tot 10) aangezet tot het voeren van een discussie of te brainstormen over een bepaald onderwerp. Daarbij is het de bedoeling dat zij hun mening geven over het onderwerp en op elkaar reageren (interactie). Gedurende de groepsdiscussie zorgt een deskundige en ervaren gespreksleider ervoor dat de discussie voorspoedig verloopt en dat alle aspecten van het door de opdrachtgever voorgelegde onderwerp besproken worden.


GesprekspuntenlijstGroepsdiscussie op locatie

De gespreksleider maakt gebruik van een zogenaamde gesprekspuntenlijst (ook wel topiclijst genoemd), deze wordt meestal ontwikkeld door een onderzoeksbureau. De klant levert hier uiteraard input voor. De gesprekspuntenlijst wordt door de gespreksleider als houvast gebruikt en bevat alle onderwerpen die tijdens de groepsdiscussie moeten worden behandeld. Tijdens een groepsdiscussie kan aanvullend gebruik worden gemaakt van opdrachten en projectieve technieken, ook deze worden in de gesprekspuntenlijst vermeld.

Opdrachten

Tijdens een groepsdiscussie kunnen de deelnemers alleen of in groepjes opdrachten uitvoeren. Hierdoor blijven de deelnemers alert en worden ze gestimuleerd om dieper na te denken over het onderwerp van de groepsdiscussie. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld een collage maken, foto’s bekijken, video’s beoordelen of zelfs een rollenspel uitvoeren. Om de opdracht af te sluiten kunnen de deelnemers het gemaakte of beoordeelde werk met elkaar bespreken waarbij de uitkomsten een uitgangspunt kunnen zijn voor het verdere verloop van de groepsdiscussie.

Tijd en kosten

Gemiddeld duurt een groepsdiscussie anderhalf tot twee uur, een langere duur gaat ten koste van de kwaliteit. De respondenten krijgen als dank een vergoeding of cadeau (incentive) en eventueel ook een reiskostenvergoeding (indien van toepassing, niet online).

De prijs van een kwalitatief onderzoek middels groepsdiscussies is uiteraard afhankelijk van de opzet en omvang van het onderzoek. Een richtprijs is ongeveer € 2.500,- voor de opzet van het onderzoek en € 3.000,- per groepsdiscussie. Een kwalitatief onderzoek bestaande uit 2 groepsdiscussies komt dus op ongeveer € 8.500,- (inclusief uitnodigen, uitvoeren, analyse en rapportage). Dit is exclusief eventuele reiskosten en incentives.

Onze partners