Cijfermatig inzicht

Wanneer er behoefte is aan cijfermatige informatie, wordt er kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Dit is een type onderzoek, waarbij antwoord wordt gegeven op vragen als ‘hoeveel procent van de doelgroep is tevreden?’, ‘hoeveel mensen hebben interesse in..?’ etc.


kwantitatief marktonderzoekSteekproef

Een steekproef zal voldoende groot moeten zijn, zodat er betrouwbare gegevens kunnen worden verkregen. Hoe kleiner de steekproef, hoe groter de invloed van één respondent op de verhouding tussen de antwoorden op een vraag. Een realistische steekproef is afhankelijk van factoren zoals de grootte van de populatie, de gekozen methode en het beschikbare budget en de tijd. Voor informatie over een goede steekproefgrootte wordt verwezen naar de steekproefcalculator.


Offerte voor kwantitatief onderzoek

Wilt u een kwantitatief onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Kenmerkend: een gestructureerde vragenlijst

Een kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door een gestructureerde vragenlijst, met vooral gesloten vragen. Om de resultaten te kunnen kwantificeren krijgen alle respondenten in de doelgroep in principe dezelfde vragen voorgelegd. Uiteraard kan er wel voor worden gezorgd dat, afhankelijk van de achtergrondkenmerken of antwoorden op bepaalde vragen, subgroepen vragen overslaan.


Methoden

Er zijn veel verschillende methoden om een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Welke methode het meest geschikt is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals beschikbare gegevens van de doelgroep, de onderzoeksvraag, het budget en de beschikbare tijd. Er kan ook voor worden gekozen om een combinatie van methoden toe te passen.


Kenmerken kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is herkenbaar omwille van de volgende kenmerken:

  • Vraagstelling vaak gericht op feiten.
  • Toepassing wanneer resultaten representatief, nauwkeurig en betrouwbaar moeten zijn.
  • Vragenlijsten hebben over het algemeen een vaste structuur evenals de antwoordmogelijkheden.
  • Weergave van resultaten vaak in tabellen, grafieken en percentages (objectieve statistische gegevens).
  • Metingen op basis van grote steekproeven, minimaal 60 respondenten om uitspraak te doen over een groep (metend).


Meer informatieMeer informatie over methoden kwantitatief marktonderzoek:

– Meer informatie over online onderzoek
– Meer informatie over telefonisch onderzoek
– Meer informatie over schriftelijk onderzoek
– Meer informatie over face-to-face onderzoek
– Meer informatie over interactive voice response


Onze partners