Observeren en registreren

Deze methode van onderzoek verschilt nogal van andere onderzoeksmethoden. Bij deze methode van onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van vragenlijsten en is er geen direct contact met de respondenten. Anders gezegd, men bestudeert het feitelijke gedrag.


Methode

Observatie wordt veelal gedaan door onderzoekers of speciaal getrainde observatoren. Een voorbeeld van deze methode is mystery shopping. Bij dit type onderzoek doet een mystery shopper zich voor als een alledaagse klant en registreert zodoende het gehele consumentenproces. Bij registratie maakt men veelal gebruik van meetinstrumenten zoals audiometers (om kijk- en luistercijfers te bepalen). Een andere manier om gegevens te verzamelen, middels registratie, is het scannen van barcodes op producten. Deze manier van gegevensverzameling wordt vaak toegepast in supermarkten en winkelketens.


Voordelen en nadelen observatie en registratie

Grootste voor- en nadelen van een observatie onderzoek:

Voordelen:

  • Door de verkregen gegevens kan er vaak beter ingespeeld worden op de behoeftes van de consument.

Nadelen:

  • Kost relatief veel tijd, wat logischerwijs hoge kosten met zich meebrengt.
  • Er wordt geen inzicht verkregen in achterliggende motivaties, gedachten en ideeën van degene die men observeert.

Onze partners