Alles over online onderzoek

Online onderzoek (internet onderzoek) is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarmee snel en ‘veel’ informatie kan worden verzameld. Bijna alle typen onderzoek zoals een klanttevredenheids-, imago- of medewerkersonderzoek kunnen middels online onderzoek worden uitgevoerd. De voorwaarde is natuurlijk dat de e-mailadressen van de doelgroep van het onderzoek of in het bezit zijn van de opdrachtgever of via een panel kunnen worden verkregen.


Specialist online onderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in online onderzoek:
– Right Marktonderzoek – full service marktonderzoeksbureau
– Collecthor – online onderzoekssoftware


Offerte voor online onderzoek

Wilt u online onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Methode

Online onderzoek bestaat in Nederland al sinds de jaren 90. De belangstelling voor online onderzoek of anders gezegd CAWI (computer assisted web interviewing) groeit nog steeds, met name vanwege de vele voordelen en mogelijkheden  die online onderzoek biedt. Inmiddels zijn de ontwikkelingen op het gebied van online onderzoek ook al zover gevorderd, dat de nadelen tot een minimum zijn teruggebracht. Bij online onderzoek worden gegevens verkregen uit vragenlijsten die op elektronische wijze via internet zijn afgenomen. Evenals bij telefonisch onderzoek zijn er doorverwijzingen in de vragenlijst opgenomen, zodat de juiste vragen aan de respondent worden gesteld, dit worden ook wel skips genoemd. Er kan van alles in een online onderzoek ingevoegd worden, verschillende soorten en typen vragen, afbeeldingen, video’s, flash-animaties enz. Online onderzoek wordt zowel door marktonderzoekbureaus als via verschillende ’tools’ aangeboden.


Op zoek naar een tool voor online onderzoek?


Tools of een marktonderzoekbureau?

Er zijn verschillende bedrijven die gratis of zeer goedkope ’tools’ bieden waarmee iemand zelf een onderzoek kan opstellen,  de uitnodiging kan versturen en de data kan verzamelen. Het wel of niet gebruiken van deze gratis of goedkope tools is afhankelijk van de onderzoeksvraag en de moeilijkheidsgraad van uw onderzoek. Een ervaren marktonderzoekbureau met faciliteiten voor online onderzoek kan adviseren, meehelpen met het ontwikkelen van de vragenlijst en neemt het werk van het versturen van de uitnodiging en het verzamelen van de data uit handen. Vervolgens kan het marktonderzoekbureau de data analyseren en rapporteren, maar dit kan een opdrachtgever ook zelf uitvoeren. In dit geval levert het marktonderzoekbureau alleen de onderzoeks data aan bijvoorbeeld in SPSS of Excel.


Online onderzoek met een panel

Als een opdrachtgever niet over de e-mailadressen van de doelgroep beschikt worden deze meestal via een panel aangekocht. Als een marktonderzoekbureau het onderzoek uitvoert nemen zij contact op met een panel en omschrijven de gewenste doelgroep. Er zijn in Nederland gespecialiseerde panels (bijvoorbeeld een panel met alleen jongeren in het bestand) maar ook ‘brede’ panels met consumenten en bedrijven. Panels verzamelen actief panelleden en bieden een vergoeding voor deelname aan de onderzoeken. Er is steeds vaker kritiek op deze vorm van onderzoek. Panelleden worden ook wel ‘beroepsrespondenten’ genoemd. Zij vullen vragenlijsten in voor een vergoeding, wat van invloed kan zijn op de kwaliteit van het onderzoek.


Voordelen en nadelen online onderzoek

Grootste voor- en nadelen van een online onderzoek:

Voordelen:

 • Snel.
 • Goedkoop.
 • Hulpmiddelen zijn eenvoudig te gebruiken.
 • Gebruikersvriendelijk voor de respondent.
 • Antwoorden worden direct ingevoerd door de respondent, waardoor snelle verwerking en analyse mogelijk is.


Nadelen:

 • Geen mogelijkheid tot het uitdiepen van individuele gedachten en motieven van de respondenten.


Kosten online onderzoek

De kosten van een online onderzoek kunnen sterk uiteenlopen bij de verschillende aanbieders. Redenen hiervoor zijn de kwaliteit die geleverd wordt en het onderzoekstraject wat een onderzoeksbureau doorloopt. Een onderzoeksbureau zal meer kosten in rekening brengen naarmate zij meer onderdelen van het onderzoekstraject voor haar rekening neemt.


Respons online enquête verhogen

Om een online enquête te laten slagen is een goede uitnodiging voor de enquête vereist. Hiermee kun je de respons, het aantal mensen wat de vragenlijst invult, aanzienlijk verhogen. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten voor het versturen van een online enquête.

Tips voor een hoge respons:

 • Besteed voldoende aandacht aan de tekst in de uitnodigingsbrief/e-mail. De tekst moet uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan nog zo goed werken maar zonder respondenten geen geslaagd onderzoek.
 • Geef informatie over de lengte van de vragenlijst.
 • Stel een incentive/beloning beschikbaar voor de respondent.
 • Formuleer duidelijk wat het doel is van het onderzoek.
 • Geef informatie over de wijze waarop de antwoorden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan anonimiteit.
 • Test of de uitnodigingsmail geblokkeerd wordt door gangbare e-mailpakketten.


Onze partners