Alles over panelonderzoek?

Panelonderzoek, ook wel doelgroeponderzoek of consumentenonderzoek genoemd, wordt gebruikt als term voor een onderzoek onder een specifieke doelgroep bijvoorbeeld consumenten of bedrijven. Meestal wordt een onderzoek bedoeld via een database (een panel), waar ‘mensen’ (in de brede zin…) zich aanmelden om deel te nemen aan online onderzoeken. De deelnemers ontvangen uitnodigingen voor onderzoeken en ontvangen een vergoeding als zij deelnemen. 

 

Specialist panelonderzoek

Wij adviseren de volgende specialisten in panelonderzoek:
– Right Marktonderzoek– specialist panelonderzoek
– Panel Inzicht – grootste online onderzoekpanel van Nederland

 

panelonderzoekOnline panels

Online onderzoek is de meest gangbare methode die wordt ingezet bij panel-onderzoek. Wanneer er een bestand met e-mailadressen voorhanden is van de doelgroep, kan een doelgroep (bijvoorbeeld klanten) rechtstreeks worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Wanneer dit niet het geval is, kan gebruik worden gemaakt van een panel (internetpanel / consumentenpanel). In Nederland (en daarbuiten) is een ruim aanbod aan dergelijke panels. Soms in eigendom van een marktonderzoeksbureau, soms puur als zelfstandig panel die diensten aan bijvoorbeeld marktonderzoeksbureaus verhuurt. Veel panels hebben een diversiteit aan panelleden in hun bestand, anderen zijn specifiek op een doelgroep gericht (bijvoorbeeld een consumentenpanel, mkb-panel of een jongerenpanel).

Bij een panel wordt per onderzoek bekeken voor welke panelleden het betreffende onderzoek relevant is. Veel panels gebruiken bij het inschrijven van een nieuw lid een intakevragenlijst, waar veel achtergrondkenmerken worden gevraagd. Zo kan bij het uitnodigen voor een specifiek onderzoek al vooraf een selectie worden gemaakt voor wie de uitnodiging wel en niet geschikt is. Voor een valide onderzoek is het doorgaans wel verstandig om aan het begin van de online vragenlijst te checken of men daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden voor deelname voldoet. Hierbij kunnen uiteraard ook kenmerken worden gevraagd die niet in de intake aan bod zijn gekomen.

Panels worden ingezet voor allerlei typen onderzoek, bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken, imago-onderzoeken, naamsbekendheidsonderzoeken en behoefte-onderzoeken, maar uiteraard ook voor opinie-onderzoek; een onderzoek waarbij de opinie van ‘Nederlanders’ inzichtelijk wordt gemaakt. Dit gebeurd bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen.

 

Burgerpanels

2 op de 5 gemeenten maakt gebruik van een burgerpanel. Een burgerpanel kan een gemeente in eigen beheer doen, of uitbesteden. In het kader van de onafhankelijkheid is het voor gemeenten aan te bevelen om het burgerpanel te laten faciliteren door een extern onderzoeksbureau. Ga daarbij nog een stap verder door het burgerplatform niet alleen voor eigen doeleinden te gebruiken, maar ook andere belanghebbende partijen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen aan het burgerpanel. Een onafhankelijk burgerplatform, los gekoppeld van de gemeente, wordt een TIP-burgerpanel genoemd.

 

Specialist burgerpanelonderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in onderzoek middels burgerpanels:
– Toponderzoek – specialist onderzoek middels burgerpanels

 

Offerte voor een panelonderzoek

Wilt u een panelonderzoek laten uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Offline panels

Ook komt het voor dat men zich kan aanmelden bij een panel, voor onderzoeken die niet persé online worden uitgevoerd. Gezien de toegankelijkheid en populariteit van het internet en de mogelijkheden hierbij komt dit wel steeds minder voor. Een panel kan in principe worden opgezet voor alle verschillende onderzoeksmethoden. Een panel betekent immers feitelijk niets anders dan een groep mensen die zich heeft laten registreren met akkoord dat benaderd te worden voor deelname aan onderzoeken.

 

Groepsdiscussies

Zoals gezegd wordt het wordt ‘panelonderzoek’ ook gebruikt als synoniem voor groepsdiscussie of groepsgesprek. Dit is een methode van onderzoek dat wordt ingezet bij kwalitatief onderzoek. Met meerdere personen tegelijk wordt gesproken over een bepaald onderwerp.

 

Terugkerend onderzoek bij dezelfde groep: klantenpanel

Met een panel wordt ook wel een vaste doelgroep aangeduid, waaraan regelmatig online of telefonische vragenlijsten worden voorgelegd. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij een klantenpanel, huurderspanel of burgerpanel. Door herhaaldelijk een vaste (groeiende) groep respondenten te ondervragen over een bepaald onderwerp kunnen veranderingen en trends waargenomen worden in kennis, houding, gedrag of specifieker; tevredenheid.

Een nadeel kan zijn dat men op den duur niet meer ‘natuurlijk’ reageert. Een ander nadeel is dat door ‘verzadiging’ panelleden minder gaan reageren. Wat een risico is, is dat met name respondenten met een uitgesproken mening (of ‘heel’ negatief, of juist ‘heel’ positief) actief aan de onderzoeken deelnemen.

Het is van groot belang dat een panel actief wordt onderhouden. Dit betekent dat het panel regelmatig moet worden ‘ververst’; het verrichten van inspanning om nieuwe leden te werven.

 

Specialist klantenpanel

Wij adviseren de volgende specialist in klantenpanels:
– Right Marktonderzoek– specialist klantenpanels

 

Onze partners