Alles over schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek (PAPI) is een traditionele en gangbare manier van kwantitatief onderzoek. Bij een schriftelijk onderzoek vullen respondenten een papieren vragenlijst in waarna deze worden verzameld en worden ingevoerd (data entry). Vaak ontvangt de respondent de vragenlijst per post en wordt de ingevulde vragenlijst ook weer per post naar een onderzoekbureau terug gestuurd.


schriftelijk onderzoekMethode

Bij een schriftelijk onderzoek vult een respondent zelf een vragenlijst in. De vragenlijst kan de respondent per post hebben gekregen, maar kan ook  worden uitgedeeld bijvoorbeeld in een schoolklas, in een winkel(centrum), op straat, bij een station of in het openbaar vervoer. Vervolgens worden er twee methodes van inname toegepast; of de respondent neemt de vragenlijst mee naar huis en verstuurt de ingevulde vragenlijst naar een onderzoeksbureau of een enqueteur vraagt aan een respondent om de vragenlijst ter plekke in te vullen en neemt de ingevulde vragenlijst zelf in.

Het uitdelen en direct weer innemen van vragenlijsten heeft als voordeel dat de respons vaak hoger ligt. Het thuis laten invullen heeft als voordeel dat respondenten sneller aan een onderzoek willen meewerken en thuis in alle rust de vragenlijst kan invullen. Over het algemeen worden verzonden vragenlijsten vergezeld door een begeleidende brief en een antwoordenvelop waarmee de ingevulde vragenlijst gratis terug kan worden gestuurd.


Ouderwets?

Schriftelijk onderzoek wordt in de media vaak ouderwets genoemd. Maar toch is het in sommige gevallen een heel goed alternatief. Stel er zijn van een doelgroep geen e-mailadressen of telefoonnummers voorhanden, maar het is wel duidelijk waar de doelgroep zich bevindt, bijvoorbeeld in een school, woonwijk of bedrijf. Dan kan snel en gemakkelijk een schriftelijke vragenlijst onder de desbetreffende doelgroep worden verspreid, worden ingenomen en kan de data worden geanalyseerd.

Er wordt binnen de marktonderzoekwereld zelfs gesuggereerd dat schriftelijk onderzoek aan een comeback bezig is. De belangrijkste reden hiervoor is dat de non-respons van telefonisch en online onderzoek steeds verder stijgt, omdat steeds meer Nederlanders hier niet langer aan willen meewerken of hun telefoonnummer en/of e-mailadres hier niet voor willen beschikbaar stellen.


Respons

De respons van schriftelijk onderzoek kan op verschillende manieren positief worden beïnvloed. De belangrijkste methode is om een verloting aan het invullen van de vragenlijst te koppelen. Maar ook een mooi vormgegeven vragenlijst met een duidelijke begeleidende brief, waarin het doel van het onderzoek wordt toegelicht, doet wonderen. Ook kan ervoor worden gekozen om bijvoorbeeld twee weken naar verzending per post een reminder naar de respondenten te sturen.


Data entry of scannen?

Ingevulde schriftelijke vragenlijsten kunnen op twee manieren worden ingevoerd (gedigitaliseerd). Dit kan d.m.v data entry en via formulier scanning.

Data entry is het handmatig invoeren van de informatie die is ingevuld op de vragenlijsten. Datatypisten voeren met een pc alle data in waarna de ingevoerde informatie wordt gecontroleerd.

Het is ook mogelijk om ingevulde vragenlijsten te scannen. Met speciale scan-apparatuur en software kunnen vragenlijsten razendsnel worden gescant en wordt de data digitaal aangeleverd. Het voordeel is dat het snel gaat, maar het is niet altijd goedkoper dan data-entry en niet alle vragenlijsten zijn voor het scannen geschikt. Veel open vragen maken het scannen moeilijker, trager en duurder.


Voordelen en nadelen schriftelijk onderzoek

Grootste voor- en nadelen van schriftelijk onderzoek:

Voordelen:

  • Lange vragenlijst is mogelijk.
  • Relatief aantal sociaal wenselijke antwoorden.
  • Er is geen interviewer bij: er is geen beïnvloeding mogelijk.

Nadelen:

  • Nauwelijks invloed op de respons.
  • Relatief lage respons.
  • Doorverwijzingen naar vragen moeten eenvoudig zijn.
  • Respondent kan vragenlijst in een andere volgorde invullen dan de onderzoeker beoogt.


Onze partners