Alles over telefonisch onderzoek

Hoewel telefonisch onderzoek steeds vaker als ouderwets en achterhaald wordt bestempeld, kan deze methode, ondanks de opkomst van online onderzoek en onderzoek middels social media, nog steeds een effectieve kwantitatieve onderzoeksmethode zijn om van een grote steekproef snel data te verzamelen.


Drie specialisten telefonisch onderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in telefonisch onderzoek:
– Right Marktonderzoek
– Delta Marktonderzoek
– Motivaction


Offerte voor telefonisch onderzoek

Wilt u telefonisch onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.
Ontvang gratis 3 offertes


Wat is telefonisch onderzoek?Telefonisch onderzoek

Bij een telefonisch onderzoek ondervraagt een interviewer / enquêteur een respondent telefonisch, veelal vanuit een (in-house) call-center. De vragen worden op een computer getoond aan de interviewer, die ze vervolgens per telefoon voorlegt aan de respondent. Daarom wordt deze methode ook wel computer-assisted telephone interviewing, kortweg CATI, genoemd.

De techniek

Om te voorkomen dat er aan respondenten onnodige vragen worden gesteld, maken professionele marktonderzoekbureaus en callcenters gebruik van moderne onderzoekssoftware die skips (automatische doorverwijzingen) toepassen. Dat wil zeggen, per antwoord kan de vervolgvraag verschillen. Dit wordt ook gebruikt bij online onderzoek. Zo wordt er voorkomen dat een respondent irrelevante vragen moet beantwoorden.

Hybride onderzoek: telefonisch en online

Moderne onderzoekssoftware biedt ook de mogelijkheid om tijdens het telefonisch onderzoek geheel automatisch een uitnodiging voor een online onderzoek te versturen. Zodra een respondent tijdens het telefonisch onderzoek aangeeft dat hij of zij de vragenlijst liever online wil invullen dan kan de interviewer dit met een druk op de knop regelen. Dit is een zogenaamde ‘switch to web’.

Kwantitatief en kwalitatief

Alhoewel telefonisch onderzoek meestal een kwantitatief karakter heeft (compact, gesloten vragen), wordt telefonisch onderzoek ook gebruikt om semikwalitatieve interviews af te nemen. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast om klanttevredenheid te meten. In plaats van een gestructureerde vragenlijst gaat een interviewer op basis van vooraf vastgelegde vraagpunten een open gesprek aan met de respondent en gaat daar waar het interessant is dieper in op de onderwerpen die worden besproken. Telefonische semikwalitatieve interviews zijn goedkoper dan face-to-face diepte-interviews maar hebben, doordat de interviewer en de respondent elkaar niet zien, een minder persoonlijk karakter.

Voordelen en nadelen telefonisch onderzoek

De methode van telefonisch onderzoek wordt veel toegepast, vanwege de aantrekkelijke voordelen die deze methode kent.

Voordelen t.o.v. online onderzoek:

 • Relatief snel.
 • Relatief lage kosten.
 • Relatief hoge respons door persoonlijke benadering.
 • Steekproef kan gecontroleerd en bijgestuurd worden.
 • Controle wie de vragen beantwoordt.
 • Antwoorden worden direct ingevoerd door de interviewer, waardoor snelle verwerking en analyse mogelijk is.

Nadelen t.o.v. online onderzoek:

 • Toonmateriaal (video, afbeeldingen) kan niet gebruikt worden.
 • Ontstaan van ergernis bij doelgroep omtrent de gebruikte methode door associatie met telemarketing.

Representativiteit

Een item dat een steeds grotere rol gaat spelen is de representativiteit van de steekproef. Steeds meer huishoudens hebben helemaal geen vaste telefoonaansluiting meer, hebben een geheim nummer of hebben zich ingeschreven bij Onderzoekfilter. Hierdoor is het steeds lastiger om een representatieve steekproef te trekken.

Voorbeelden van telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet bij:

 • Klanttevredenheidsonderzoek: Omdat de opdrachtgever bijna altijd over telefoonnummers van zijn klanten beschikt is telefonisch onderzoek een effectieve (en persoonlijke) manier om de tevredenheid van klanten te meten.
 • Imago-onderzoek: Bijvoorbeeld bedrijven, overheidsorganen en onderwijsinstellingen kunnen middels telefonisch onderzoek hun imago meten onder inwoners.
 • Exit-onderzoek: Woningstichtingen meten d.m.v. telefonisch onderzoek de redenen waarom huurders de woning hebben verlaten.
 • Opinie-peiling: Telefonisch onderzoek wordt vaak toegepast om de opinie van Nederlanders te meten.


Onze partners