Hoe bekend is uw organisatie?

Een naamsbekendheidonderzoek geeft een organisatie inzicht in de bekendheid van haar organisatie, producten/diensten en/of merk. Het begrip wordt vaak in kaart gebracht aan de hand van de volgende soorten bekendheid: spontane en geholpen bekendheid. Spontaan is: de respondenten noemen uit zichzelf namen, waarbij het top-of-mindniveau van de bekendheid eveneens in kaart is te brengen. Geholpen is: de respondenten wordt een lijst met namen van bedrijven of merken voorgelegd, met de vraag of zij deze kennen.


Twee specialisten naamsbekendheidsonderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in naamsbekendheidsonderzoek:
– Right Marktonderzoek
– Quelsa


Offerte voor naamsbekendheidsonderzoek

Wilt u een naamsbekendheidsonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


NaamsbekendheidonderzoekBelang van naamsbekendheidonderzoek

De resultaten van een naamsbekendheidonderzoek kunnen bijvoorbeeld de basis vormen voor handhaving of verandering van het promotiebeleid. Een naamsbekendheidsonderzoek wordt namelijk regelmatig ingezet als middel om het effect van communicatie/promotie (richting de doelgroep) te meten. Voorafgaand aan bijvoorbeeld een promotiecampagne vindt dan een nulmeting plaats, na afloop van de campagne wordt een zogenaamde effectmeting uitgevoerd, zodat kan worden bepaald wat de invloed van de campagne is op de naamsbekendheid.

Het verkrijgen van een hoge naamsbekendheid is belangrijk voor een organisatie, omdat een hoge naamsbekendheid ervoor kan zorgen dat klanten gemakkelijker voor een bepaald bedrijf of een merk kiezen. Het gaat dan in eerste instantie niet meer om de kenmerken van het bedrijf of het merk, maar om het gevoel dat de klant krijgt bij het lezen of horen van de naam. Ook dat is vaak een onderdeel van een naamsbekendheidonderzoek: ingaan op de waardering en het imago van een bedrijf of merk.


0-meting en herhaling

Bij het meten van de naamsbekendheid is het van belang om allereerst het uitgangspunt in beeld te krijgen: de 0-meting. Deze eerste meting is de basis voor alle latere metingen waarmee vervolgens verschuivingen in de naamsbekendheid in beeld kunnen worden gebracht. 


Methoden

De meest gebruikte (kwantitatieve) onderzoekmethodes voor het meten van de naamsbekendheid zijn telefonisch, face-to-face en online onderzoek. Schriftelijk onderzoek is ook mogelijk, mits de spontane bekendheid niet van belang is. De gehele naamsbekendheid kan namelijk het beste worden gemeten door zowel de spontane bekendheid als de geholpen bekendheid te meten en deze met elkaar te vergelijken en samen te nemen (totale bekendheid).


Verschil spontaan geholpen

Voorbeeldvragen van verschil tussen spontane en geholpen naamsbekendheid:

Spontaan

Welke voetbalclubs uit de Nederlandse Eredivisie kent u (al is het alleen maar van naam)?

Geholpen

Welke van onderstaande voetbalclubs (alfabetische volgorde) uit de Nederlandse Eredivisie kent u (al is het alleen maar van naam)?

  • ADO Den Haag
  • Ajax
  • AZ
  • FC Groningen
  • FC Twente
  • FC Utrecht
  • Feyenoord
  • etc….


Voorbeeldvragen

Hieronder enkele vragen die kunnen worden gebruikt in een naamsbekendheidsonderzoek.

Bekendheid, spontaan:
Welke leveranciers van XXXX kent u, al is het alleen maar van naam?

Bekendheid, geholpen:
U ziet hieronder een aantal leveranciers van XXXX. Kunt u telkens aangeven of u deze leveranciers kent, al is het alleen maar van naam?

Bekendheid markt, spontaan:
Welke leverancier van XXXX staat er volgens u als beste bekend in de markt?

Klant, spontaan:
Van welke leverancier heeft u op dit moment een XXXX?

Belang merk, schaalvraag:
Hoe belangrijk is het merk van XXXX voor u?
* heel onbelangrijk
* onbelangrijk
* neutraal
* belangrijk
* heel belangrijk
* weet niet/geen mening

Tevredenheid, algemeen, schaalvraag:
Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over XXX in het algemeen?
* zeer ontevreden
* ontevreden
* neutraal
* tevreden
* zeer tevreden
* weet niet/geen mening

Onze partners