Het Data & Insights Network

Het Data & Insights Network is is een kenniscentrum voor strategische, tactische en organisatorische uitdagingen op het gebied van data, analytics en insights. Aangesloten professionals en gebruikers kunnen bij het Network terecht met al hun vragen. 

Agencies kunnen zich aansluiten bij het Network middels een bedrijfslidmaatschap en een of meerdere persoonlijke lidmaatschappen voor werknemers. Met de aansluiting bij het Network laat een bureau zien te staan voor kwaliteit en een positieve bijdrage te willen leveren aan het vakgebied

Lees meer over het Data & Insights Network


 

MOA Gouden standaard

Speciaal voor de bureaus heeft de MOA in samenwerking met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de Gouden Standaard ontwikkeld, een uniek ijkingsinstrument voor nationale steekproeven. Met de komst van de Gouden Standaard betekent dat er in hele branche gebruik wordt gemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek. Bovendien is er hierdoor aansluiting gevonden bij de overige Europese landen die gebruik maken van vergelijkbare data in hun land. Keurmerkbureaus van de MOA zijn verplicht gebruik te maken van dit meetinstrument. De kosten voor deelname aan de MOA Gouden Standaard worden gebaseerd op het aantal fte’s per bureau.

Lees meer over de Gouden Standaard
CQI (Consumer Quality Index)

In Nederland zijn er diverse organisaties  die onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te analyseren, meten en rapporteren. De CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC ( Academisch Medisch Centrum). Hier is meer informatie te vinden over de accreditatieprocedure.

Meetorganisaties kunnen geaccrediteerd zijn voor één of meer van de onderstaande activiteiten:

  • A – onderzoeksactiviteiten exclusief dataverzameling (coördineren meting, steekproeftrekking, analyses inclusief opschonen, rapporteren)
  • A+ Categorie A inclusief de competentie voor vergelijkende analyses m.b.v. multilevel methoden
  • B – Schriftelijke dataverzameling
  • B – online: Online dataverzameling
  • C – Dataverzameling d.m.v. interviews
  • D – Dataverzameling d.m.v. interviews bij bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperkingen of met zware psychiatrische of psychogeriatrische problematiek)

Lees meer over de CQI
The Mystery Shopping Providers Association (MSPA)

MSPA is een  internationale brancheorganisatie voor bedrijven die mystery shopping onderzoek uitvoeren. Wereldwijd zijn er meer dan 150 organisaties aangesloten bij de MSPA. Het doel van MSPA is ervoor zorgen dat mystery shopping op de juiste wijze wordt uitgevoerd.  MSPA omschrijft dit als volgt:

MSPA Europe

“The MSPA was formed for the purpose of strengthening the mystery shopping industry throughout the world. It is the goal of the organization to improve and stimulate the acceptance, performance, reputation and use of mystery shopping services internationally.”

Lees meer over de MSPA


Onze partners