Gebruik onze populaire steekproef calculator

Met onze populaire steekproefcalculator kunt u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek bepalen.

Direct naar de calculator!

 

Inleiding steekproef

Een reden om kwantitatief onderzoek uit te voeren is het kunnen doen van uitspraken die een representatief beeld van de werkelijkheid geven. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een steekproef. Een steekproef is een selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde eigenschappen van die populatie. Grafisch ziet dat er als volgt uit:

 

Waarom een steekproef?Schema steekproef

Steekproeven worden door marktonderzoekbureaus gehanteerd, omdat het praktisch gezien vaak niet haalbaar is om iedereen uit de doelgroep (populatie) te ondervragen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende steekproeven, te weten: de aselecte steekproef en de selecte steekproef. Het verschil hiertussen wordt aan de hand van een begripsomschrijving toegelicht:

Aselecte steekproef: elk element uit de onderzoekspopulatie heeft een even grote kans om in de steekproef terecht te komen.

Meer over de aselecte steekproef

 

Selecte steekproef: of een element in de steekproef terechtkomt, is afhankelijk van een persoonlijke beoordeling van een onderzoeker.

Meer over de selecte steekproef

 

Gebruik onze populaire steekproef calculator

Met onze populaire steekproefcalculator kunt u eenvoudig de steekproefgrootte voor uw onderzoek bepalen.

Direct naar de calculator!

Onze partners