Inleiding telemarketing

Het doel van telemarketing is: het verkopen of aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden middels direct contact via een telefonisch gesprek. Ook het vragen van diensten valt hieronder (bijvoorbeeld het vragen om toestemming voor een automatische incasso door een bedrijf). Een vorm van marktonderzoek die vaak wordt vergeleken met telemarketing is telefonisch onderzoek via callcenters. Echter, in tegenstelling tot telemarketing heeft telefonisch marktonderzoek (consumenten worden gebeld, gevraagd of ongevraagd, met het verzoek om mee te doen aan een enquête/onderzoek) geen commercieel doel.

Marktonderzoek versus telemarketing

Marktonderzoeksbureaus krijgen zo nu en dan te maken met mensen die geïrriteerd reageren op een verzoek tot vrijwillige medewerking aan een enquête/onderzoek: ‘Weer zo’n callcenter medewerker die je iets wil verkopen!’. Vaak zijn deze irritaties gebaseerd op een eerdere ervaring met veelal een vorm van telemarketing. De vorm van telemarketing die grotendeels verantwoordelijk is voor deze negatieve associaties is cold-calling, oftewel het willekeurig opbellen van mensen die geen bestaande relatie met een beller hebben. Bij marktonderzoek gebeurd dit ook wel, maar wordt een respondent altijd gevraagd of hij/zij wil meewerken aan een enquête/onderzoek en is er geen commercieel belang in het spel.

Een onderzoeksbureau mag u sowieso in het kader van een onderzoek benaderen (per e-mail, telefonisch of per post) als u klant bent van het bedrijf waar het onderzoek over gaat. Er is dan immers sprake van een klantrelatie. Voorbeeld: u bent klant van energiebedrijf X, en u wordt door een onderzoeksbureau benaderd om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek voor energiebedrijf X. Dat mag! Wilt u hier hier meer over weten? Bekijk dan de informatie over dit onderwerp op de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Website ACM


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wat een organisatie allemaal mag doen met uw persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd. Wilt u hier meer informatie over, bezoek dan de website van de Rijksoverheid.

Ongewenste telefoontjes van bedrijven en goede doelen


Reclame Code Commissie

Ondanks het feit dat activiteiten van telemarketingbedrijven irritatie kunnen oproepen bij mensen, zijn zij zich wel degelijk bewust van hun verantwoordelijkheid. Daarom hebben zij in de Code Telemarketing zichzelf bepaalde regels opgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld dat telemarketinggesprekken alleen van 9.00 tot 22.00 uur op werkdagen mogen worden gevoerd. Consumenten die menen dat de Code wordt overtreden kunnen klagen bij het bedrijf zelf. Wordt de klacht niet tijdig (binnen vier weken) of onbevredigend afgehandeld dan kan de consument schriftelijk of per e-mail klagen bij de Reclame Code Commissie. Dit moet in de regel ook binnen vier weken na de ontvangst van de reactie gebeuren.

Website Stichting Reclame Code


Onze partners