Een burgerpanel (ook inwonerspanel genoemd) is een efficiënte onderzoeksmethode waarbij een vaste groep burgers regelmatig wordt uitgenodigd om hun mening te geven. Hierbij gaat het over uiteenlopende onderwerpen die (meestal) gerelateerd zijn aan de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Deze onderwerpen kunnen variëren van lokale beleidskwesties gericht op de directe leefomgeving tot maatschappelijke (landelijke) thema’s zoals veiligheid, zelfredzaamheid en welvaart.

 

Specialist onderzoek via burgerpanels

Wij adviseren de volgende specialist in een onderzoek onder burgers via een burgerpanel:

Invior – Tip Burgerpanels

 

Burgerpanels

Burgerpanels zijn een essentieel onderdeel van burgerparticipatie; een burgerpanel levert een belangrijke bijdrage aan het actief participeren van burgers, oftewel het actief betrekken van burgers bij komende besluiten. Zo brengt een burgerpanel burgers, wethouders en de gemeenteraad dichter bij elkaar.

Bij een burgerpanel ligt het initiatief altijd bij een gemeente; de gemeente bepaalt waarvoor het burgerpanel wordt gebruikt. De vier meest gebruikte onderzoeksmethoden om burgers te benaderen zijn per e-mail, via een app, telefonisch of per post. Welke methode wordt gekozen is afhankelijk van het budget, het onderzoeksdoel en de beoogde doelgroep.

 

Wat is het doel van een burgerpanel?

Het doel van een burgerpanelonderzoek is om:

1. Inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en behoeften van burgers.

2. Feedback te verzamelen voor beleidsmakers, overheden, bedrijven of andere stakeholders.

3. Een directe communicatielijn te hebben met een representatieve groep burgers om snel en regelmatig inzichten te kunnen vergaren.

4. Burgers te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

 

Hoe kan een gemeente een burgerpanel inzetten?

Een burgerpanel kan op verschillende manieren worden ingezet:

1. Regelmatig online enquêtes uitzetten onder burgers over actuele thema’s.

2. Burgers uitnodigen voor diepte-interviews.

3. Burgers uitnodigen voor groepsdiscussies / focusgroepen.

 

Implementatie en ondersteuning door een onderzoeksbureau

Het opzetten en onderhouden van een burgerpanel vereist een duidelijke visie, planning en betrokkenheid. Er zijn in Nederland diverse onderzoeksbureaus die ervaring hebben met online burgerpanels en dergelijke panels bij diverse gemeenten hebben geïmplementeerd en beheren. De samenwerking met een ervaren onderzoeksbureau neemt veel werk uit handen en zorgt voor een professionele opzet van het burgerpanel.

 

Een onderzoeksbureau kan een gemeente bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • de werving van panelleden (via online campagnes, huis aan huis reclame etc.)
  • het ontwikkelen van vragenlijsten
  • het ontwikkelen van (digitale) uitnodigingen
  • het uitnodigen van panelleden
  • het analyseren van de onderzoeksdata
  • het rapporteren van het resultaat (middels verschillende rapportagevormen zoals online dashboards of PowerPointrapportages)
  • het implementeren van het onderzoeksresultaat (data omzetten naar beleid)
  • het regelmatig communiceren met panelleden over resultaten (terugkoppeling), komende onderzoeken etc.

 

Voorbeelden van burgerpanels

Veel gemeenten beschikken al over een burgerpanel. Bekijk via onderstaande links enkele actieve burgerpanels.

Burgerpanel Rotterdam: https://www.burgerpanelrotterdam.nl/leden/

Burgerpanel Enschede: https://www.enschedepanel.nl/

Burgerpanel Houten: https://www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/onderzoek-en-cijfers/burgerpanel

 

Optioneel: combineer het burgerpanel met een ondernemerspanel

Naast burgerpanels starten steeds meer gemeenten en provincies een ondernemerspanel. Een ondernemerspanel is een panel waar lokale ondernemers aan deelnemen. Het wordt over het algemeen ingezet om meningen, voorkeuren en ervaringen van ondernemers in een gemeente (of streek / provincie) te inventariseren. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het lokale ondernemersklimaat, de infrastructuur (bereikbaarheid), tekorten op de arbeidsmarkt etc.

 

Voorbeelden van ondernemerspanels

Ondernemerspanel Enschede: https://www.enschedepanel.nl/

Ondernemerspanel Haarlem: https://haarlem.nl/ondernemerspanel

Ondernemerspanel Gelderland: https://www.vno-ncwmidden.nl/ondernemerspanel-gelderland/

 

Offerte voor een professioneel burgerpanel?

Wilt u een burgerpanel starten? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Onze partners