het effect van een boodschap

Bij een communicatieonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het effect van ‘de boodschap’ die via verpakkingen, advertenties, Internet, social media of andere communicatie- of promotiekanalen is verspreid. Afhankelijk van de doelstelling kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd. lees in dit artikel meer over wat communicatieonderzoek is, en hoe je een dergelijk onderzoek opzet.


Specialisten communicatieonderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in communicatieonderzoek:

– Diversions
– Neurensics
– Right Marktonderzoek


Doel van communicatieonderzoek

Het doel van communicatieonderzoek is het nagaan in hoeverre een communicatieve boodschap (advertentie, tv-commercial), een bepaalde doelgroep heeft bereikt. Bij een communicatieonderzoek wordt een communicatie-uiting / communicatiemiddel voorgelegd aan een respondent. Vervolgens worden de reacties gepeild en wordt er getracht deze zo juist mogelijk te interpreteren. Enkele voorbeelden van vragen waar een organisatie onderzoek naar kan doen bij communicatieonderzoek, zijn:

  • Welk percentage van de vooraf vastgestelde doelgroep heeft ‘de boodschap’ gezien (bij bijv. tv-commercial)?
  • Wordt ‘de boodschap’ begrepen door de vooraf vastgestelde doelgroep?
  • Accepteert de vooraf vastgestelde doelgroep ‘de boodschap’?

Ondanks het feit dat het moeilijk is om een communicatieve boodschap te meten, geeft dit altijd nog een betere indicatie van de kwaliteit van de reclame dan bijvoorbeeld het bijhouden van de relatie tussen de reclame-uitgaven en de verkoop.


offerte aanvragenOfferte voor communicatieonderzoek

Wilt u een communicatieonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Voorbeelden

Communicatie-onderzoek is een enorm breed begrip. Alle typen marktonderzoek waarbij iets wordt onderzocht wat met communicatie heeft te maken valt onder de term communicatie-onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Website onderzoek
  • Naamsbekendheidonderzoek
  • Effectmeting van een reclamecampagne of mailing
  • Producttesten


Pretest en posttest

Bij een communicatieonderzoek wordt er nog wel eens de volgende tweesplitsing gemaakt: pretest en posttest. Deze twee vormen van onderzoeken zijn enigszins afhankelijk van elkaar. Voor de betekenis van beide begrippen nu een beschrijving van beide:

Pretest: onderzoek dat plaatsvindt voordat een reclamecampagne of reclame-uiting is ontwikkeld. Een pretest wordt veelal verricht om proposities en concepten op het gebied van reclame te toetsen.

Posttest: na plaatsing van een reclamecampagne of reclame-uiting in de media kan posttestonderzoek worden verricht, om na te gaan of de gewenste reclame-effecten bereikt zijn. Dit is pas zinvol als er twee metingen worden uitgevoerd. Eén meting vlak vooraf (nulmeting) en één meting vlak na afloop van de campagne (effectmeting). De resultaten van de nulmeting worden dan als uitgangspunt gebruikt voor de resultaten van de posttest. Beide resultaten kunnen op deze manier met elkaar vergeleken worden. Gevolg is dat vastgesteld kan worden wanneer er verzadiging optreedt en een nieuw (reclame)concept of een nieuwe (reclame)variant ingezet moet worden.


Kwantitatief en kwalitatief

Een communicatie-onderzoek kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden uitgevoerd. De keuze is afhankelijk van de onderzoeksvraag en de doelstelling van het onderzoek. Wilt u inzicht in de mening van consumenten (uw doelgroep) over uw nieuwe promotiemateriaal dan is een groepsdiscussie (kwalitatief) wellicht een goede methode, maar wilt u met name weten hoeveel consumenten de campagne hebben gezien dan kan een online onderzoek (kwantitatief) een goede oplossing zijn.

Onze partners