Is het haalbaar?

Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de risico´s die het introduceren van een nieuw concept, product, dienst of bedrijf met zich meebrengen. Daarnaast wordt er vaak bij het aanvragen van financiering voor een nieuw concept gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek, voordat de financiering wordt verstrekt.


Lees op deze pagina meer over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.


Methoden van haalbaarheidsonderzoek

De behoefte van consumenten (bij B2C) of bedrijven (bij B2B) kan bij een haalbaarheidsonderzoek zowel kwalitatief als kwantitatief worden getest. Hieronder leggen we uit hoe.


Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een grote steekproef wordt ondervraagd. Hierbij kan er niet te diep worden ingegaan op de meningen van de respondent, in plaats daarvan worden er veel respondenten bereikt met een korte vraag of vragenlijst. Deze vragenlijst wordt meestal op drie verschillende manieren uitgevoerd:

Kwantitatief onderzoek is laagdrempelig voor respondenten, omdat de onderzoeker niet diep in gaat op de vragen en omdat de respondent zelf benaderd wordt. Bij online onderzoek kan de drempel nog lager zijn, omdat de respondent zelf kan bepalen op welk moment van de dag de vragenlijst wordt ingevuld en de vragenlijst in delen kan invullen.
De resultaten van kwantitatief onderzoek worden vaak cijfermatig weergegeven.


Kwalitatief onderzoek

Wanneer de onderzoeker (of de opdrachtgever…) dieper wil ingaan op de onderliggende meningen van de respondent wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt niet getracht om een grote steekproef te realiseren. In plaats daarvan wordt het onderzoek gebruikt om diepgang te verkrijgen. Er kan op twee verschillende manieren informatie worden vergaard tijdens een kwalitatief onderzoek.

Bij kwalitatief onderzoek kan er saturatie ontstaan. Dit betekent dat na een x aantal interviews of groepsdiscussies er geen nieuwe informatie meer wordt gegeven door de respondenten. In dit geval kan er worden voorspeld wat voor antwoorden de volgende respondent zal geven. Wanneer er saturatie ontstaat in een onderzoek, is de steekproef groot genoeg gebleken.
Resultaten van een kwalitatief onderzoek worden vaak weergegeven door middel van een samenvattende tekst en geanonimiseerde quotes / citaten.


Specialisten haalbaarheidsonderzoek

Wij adviseren de volgende ervaren specialisten in haalbaarheidsonderzoek. Zij kunnen helpen bij het nut en de noodzaak van een onderzoek en gaan vertrouwelijk met uw bedrijfsinformatie om.
– De Unieke Ondernemer
– Bureau Verten
– Marktonderzoekbureau Molgo


Opbouw van een haalbaarheidsonderzoek

Wanneer een organisatie een nieuw product of een nieuwe markt wilt betreden, zitten hier veel risico’s aan verbonden. Om risico’s te verkleinen kan er haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor geldt: hoe vollediger het onderzoek, hoe kleiner de risico’s zijn. Hier volgt een stappenplan om een zo volledig mogelijk onderzoek uit te voeren:


1) De doelgroep bepalen. Het is belangrijk om bij een nieuw product of bij een nieuwe markt de doelgroep te bepalen. Wanneer dit bepaald is, kan er namelijk worden ingespeeld op de behoefte van de doelgroep en kan het onderzoek hierop worden afgestemd. Er kan dan ook worden getoetst of de doelgroep interesse heeft in het concept.
2) De steekproef bepalen. Om zeker te weten dat een concept aanslaat, moet er voldoende respondenten worden ondervraagd. De groep respondenten die deel uit maakt van de doelgroep heet de steekproef. Om er zeker van te zijn dat de steekproef groot genoeg is, kunt u gebruik maken van de Alles over Marktonderzoek Steekproefcalculator.
3) Uitgebreide concept beschrijving. Om er zeker van te zijn dat het concept goed begrepen wordt onder de doelgroep, eventuele investeerders en andere betrokken partijen, moet het concept zo uitgebreid mogelijk omschreven worden. Probeer deze omschrijving visueel te ondersteunen en zorg dat niemand een eigen invulling kan geven aan het concept.
4) Verdiepende informatie bepalen. Om een concept te kunnen aanpassen aan, bijvoorbeeld, de wensen van de doelgroep, is het belangrijk dat er door wordt gevraagd. Wanneer er wordt getest of de doelgroep geïnteresseerd in het concept, kan er ook worden nagevraagd waarom de doelgroep wel of niet geïnteresseerd is.
5) De potentie bepalen. Naast dat er een doelgroep wordt omschreven en de interesse wordt getoetst, moet er ook genoeg potentie zijn. Het is belangrijk dat de doelgroep die interesse toont, groot genoeg is om een winstgevend concept te creëren.


De doelgroep aanspreken

Het is belangrijk dat de doelgroep op de juiste manier wordt aangesproken tijdens een haalbaarheidsonderzoek. De doelgroep moet uiteraard uiteindelijk het concept gaan aannemen. Wanneer het concept gepresenteerd wordt, is het van belang dat het de juiste doelgroep aanspreekt. Er moet dan in begrijpelijke termen worden gepraat en niet in vaktermen. Daarnaast moet er duidelijk worden weergegeven waarom de doelgroep er op vooruit gaat met het nieuwe concept. Dit moet concreet worden weergegeven.


De markt verkennen

Naast het beschrijven en aanspreken van de doelgroep, moet ook de markt worden onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er concurrentie is op de markt en welke alternatieven er op dat moment zijn voor de doelgroep. Dit kan namelijk bijdrage aan de interesse die de doelgroep heeft in een concept.
Bij het verkennen van de markt wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de markt te kunnen betreden. Een toegankelijk markt is makkelijker te betreden dan een markt waar zich sterke of agressieve spelers op bevinden.


De kosten van een haalbaarheidsonderzoek

Helaas kan deze vraag niet eenvoudig worden beantwoord. De kosten van een haalbaarheidsonderzoek zijn afhankelijk van de omvang van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Welke onderzoeksmethode moet worden toegepast? Kwalitatief of kwantitatief onderzoek? Wordt het onderzoek telefonisch, online of middels deskresearch uitgevoerd? Een kleinschalig deskresearch is uiteraard goedkoper dat een grootschalig telefonisch onderzoek. Ook de kosten van telefonisch of online onderzoek kunnen enorm uiteenlopen. Een gemakkelijk te bereiken doelgroep zal minder kosten met zich meebrengen dan een hele specifieke doelgroep. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen. Een onderzoek uit 2005 (bron: Onderzoekspaleis) toont aan dat de prijzen soms enorm ver uit elkaar liggen.


Belang van haalbaarheidsonderzoek

Het kan veel risico’s met zich mee brengen om een nieuwe concept op de markt te brengen of een nieuwe markt te betreden met een bestaand concept. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kan een aantal van deze risico’s wegnemen.
Er zijn verschillende situaties waarin een haalbaarheidsonderzoek van toepassing kan zijn. Deze situaties zijn als volgt:

  • Uitbreiding
  • Herfinanciering
  • Herstructurering
  • Bedrijfsverplaatsing
  • Bewerking van nieuwe markten
  • Ontwikkeling van nieuwe producten

Wanneer een organisatie of ondernemer een nieuw concept niet kan financieren kan er om investeringen bij externe partijen worden gevraagd. Deze partijen vragen dan om een haalbaarheidsonderzoek, voordat de financiering verstrekt wordt.


Resultaten van haalbaarheidsonderzoek

Op basis van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek, kan er worden ingeschat hoe goed een concept zal aanslaan bij de doelgroep. Een haalbaarheidsonderzoek verstrekt belangrijk informatie de goede punten van een concept en de minder goede punten van een concept.

Wanneer de resultaten van een onderzoek negatief zijn, kan er worden geadviseerd om het concept aan te bieden aan de doelgroep. Dit advies kan op twee manieren worden opgevat, namelijk:

  • De huidige doelgroep heeft geen interesse in het product. Daarom moet er een andere doelgroep worden vastgesteld.
  • Of: Het huidige concept is niet geschikt voor de doelgroep. Daarom moeten er aanpassing worden gedaan in het concept. Hierbij is het belangrijk dat er inhoudelijke informatie beschikbaar is over de wensen van de doelgroep.

Wanneer de resultaten van een onderzoek positief zijn, kan het concept worden uitgewerkt en kan het de markt betreden.


Factoren

Er moet aan een aantal factoren worden gedacht wanneer het gaat om een haalbaarheidsonderzoek.


Objectiviteit

Een ondernemer moet objectief zijn tijdens het ontwikkelen van zijn concept en het uitvoeren van een onderzoek. De ontwikkelaar van een concept kan namelijk de neiging hebben om meer positieve dan negatieve aspecten te benoemen bij een haalbaarheidsonderzoek. Vaak wordt er dan niet gekeken naar de bestaande concurrentie en andere valkuilen van het concept. Een objectieve en realistische kijk voorkomt een blinde vlek.


Financiën

De kosten van het uitvoeren van een nieuw concept kunnen worden onderschat. Er wordt dan vaak geen rekening gehouden met de extra kosten die een ondernemer maakt zodra een nieuw concept is gelanceerd. In de eerste periode dat een concept gelanceerd is, is het namelijk gebruikelijk dat er nog geen winst wordt gedraaid.


Meer informatie over het ondernemingsplan en marktonderzoek
Meer informatie

Meer informatie over haalbaarheidsonderzoek i.v.m. een ondernemingsplan.

– MKB Servicedesk: hoe doe ik marktonderzoek?
– Doe-het-zelf-ondernemingsplan
– Ik ga starten: 8 manieren om branche- en marktonderzoek te doen
– Ondernemersplein: bepaal u markt


Verwijzingen

Boots, T. (2015, augustus 5). Vijf tips voor een haalbaarheidsonderzoek. Opgehaald van Multiscope: http://www.multiscope.nl/kennis/weblog/vijf-tips-voor-een-haalbaarheidsonderzoek.html

de Boer, T. (2014, november 22). Haalbaarheidsonderzoek. Opgehaald van Marktonderzoekbureau MOLGO: http://www.marktonderzoekbureaumolgo.nl/artikel/haalbaarheidsonderzoek

de Heer, J. (2011). Stapt u in de valkuil? Kennemer Business, 17.

technoventure.nl. (2009, augustus 14). Haalbaarheidsonderzoek: voorbeeld voor business idee. Opgehaald van technoventure.nl: http://www.technoventure.nl/startup/lijst_van_vragen_om_je_business_idee_te_testen.php

Vonk, T. (2006, mei 4). Wat kost marktonderzoek in Nederland? Opgehaald van Onderzoekpaleis: http://www.onderzoekpaleis.nl/KosteninNL.htm

Onze partners