Op zoek naar een beter imago

Bij een imago onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het beeld dat doelgroepen (klanten, niet-klanten, leveranciers, medewerkers etc.) hebben van een organisatie, haar producten en/of diensten, of de organisatie als geheel. Wanneer er meer doelgroepen worden betrokken bij het onderzoek, worden de resultaten duidelijker en betrouwbaarder.


Specialist imago onderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in imago onderzoek:
– Right Marktonderzoek – specialist imago onderzoek


Imago onderzoekBelang van imago onderzoek

Een imago onderzoek brengt in kaart welk beeld de omgeving van een organisatie heeft. Het beeld dat de omgeving van een organisatie heeft, hangt nauw samen met diverse factoren die het succes van een organisatie bepalen. Een voorbeeld van een succesbepalende factor is de reputatie van een organisatie. Het opbouwen van een goede reputatie en een goed imago kan namelijk jaren duren en in één dag verloren gaan. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is inzicht in het imago van de organisatie ontzettend belangrijk.

Er wordt in dit geval vaak een drie-traps-opzet gebruikt (zie het model hieronder). Hierbij wordt gekeken naar de balans tussen het huidige imago (reputatie van de organisatie), de gewenste identiteit (identiteit zoals deze wordt gewenst door de organisatie) en de gepercipieerde identiteit (identiteit zoals deze wordt ervaren door de werknemers).


Offerte voor imago onderzoek

Wilt u een imago onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.


Doelstelling imago onderzoek

Een imago onderzoek kan per organisatie worden uitgevoerd met verschillende doeleinden. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld onderzoeken of een bepaalde actie ongemerkt op de markt aan sluit of dat dit juist wrijving veroorzaakt. Ook kan een organisatie nagaan in hoeverre een gekozen positionering en product daadwerkelijk op de gewenste manier ontvangen wordt bij de eindgebruiker, na introductie van een product of dienst.

Afhankelijk van de doeleinden die een organisatie heeft, kan er een kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek of beide vereist zijn. Kwantitatief onderzoek geeft vooral cijfermatige informatie over het imago, terwijl kwalitatief onderzoek inzicht geeft in achtergronden van meningen en gedachten over een organisatie.


Vragenlijst imago onderzoek

In een vragenlijst voor een imago onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van een organisatie, dienst of product. Tegelijkertijd wordt ook gevraagd welk beeld men van de concurrentie heeft. De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor er een compleet plaatje ontstaat van waar een organisatie ten opzichte van de concurrentie staat. Het is belangrijk om voor het ontwikkelen van de vragenlijst na te denken over het huidige imago van een organisatie en het imago dat de organisatie wil uitstralen (het gewenste imago). Door vragen over de huidige en gewenste identiteit in de vragenlijst op te nemen, kan bij de latere analyse worden gekeken naar overeenkomsten en verschillen in de huidige en gewenste identiteit.


Voorbeelden vraagpunten

Aan de hand van kwantitatief onderzoek kunnen de volgende vraagpunten behandeld worden:

  • Welk beeld hebben klanten, leveranciers e.d. van een organisatie?
  • Welk beeld hebben potentiële klanten van een organisatie?
  • Welk beeld hebben (niet) gebruikers van een product of dienst?
  • Hoe sluit een product of dienst aan bij verschillende doelgroepen?

Bij een onderzoek naar het imago van een onderwijsinstelling kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Welk beeld hebben de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben decanen / docenten van toeleverende scholen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben ouders van de huidige leerlingen van de onderwijsinstelling?
  • Welk beeld hebben de alumni van de onderwijsinstelling?


Blogs

Wil je meer weten over dit onderwerp, lees dan de volgende blogs
over imago onderzoek.

Zo meet je wat de klant echt van je merk vindt
Tim Zuidgeest – Unravel Research

 

Onze partners