Alles over lezersonderzoek

Bij een lezersonderzoek kan er onderzoek gedaan worden naar zowel het bereik van de uitgave, het profiel van de lezer en/of als de diens wensen van een lezer. Voornamelijk het in kaart brengen van de wensen van de lezer staat centraal. De hoofdvraag bij een lezersonderzoek luidt dan ook: wat wil de lezer?


Drie specialisten lezersonderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in lezersonderzoek:
– Right Marktonderzoek
– Mediatest
– Onderzoeksbureau EVA


Offerte voor lezersonderzoek

Wilt u een lezersonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Belang van lezersonderzoek

Door middel van een lezersonderzoek kan het bereik van een blad of magazine in kaart worden gebracht maar kunnen ook de wensen van de lezer inzichtelijk worden gemaakt, zodat bijvoorbeeld een magazine, krant, bedrijfsblad of nieuwsbrief beter afgestemd kan worden op de lezer (doelgroep) of potentiële lezer. Daarbij worden aspecten zoals vormgeving, verschijningsfrequentie, artikel- en onderwerpkeuze   onderzocht. Een lezersonderzoek kan ook het gedrag van mensen in kaart brengen, nadat zij een artikel of blad hebben gelezen.

Met een lezersonderzoek kan er worden nagegaan of bijvoorbeeld een bedrijfsblad wel een toegevoegde waarde creëert voor een bedrijf en hoe een tijdschrift kan worden aangepast om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep.

Een lezersonderzoek vindt vaak plaats in opdracht van uitgevers, redacties van magazines of kranten of vanuit bedrijven die een personeelsblad uitgeven. De centrale vraag is veelal: wat wil mijn potentiële en/of huidige lezer en sluiten die wensen met betrekking tot het blad aan op dat wat mijn blad biedt.


Onderzoeksmethoden

Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek, kunnen de verschillende onderdelen van een lezersonderzoek onderzocht worden met verschillende onderzoeksmethoden.

Online onderzoek is een methode die steeds vaker voor een lezersonderzoek wordt gebruikt. Online onderzoek biedt grote voordelen, het is relatief goedkoop (goedkoper dan telefonisch onderzoek / kwalitatief onderzoek) er kunnen afbeeldingen (artikelen / covers enz) worden getoond en het onderzoeksresultaat is snel inzichtelijk. Maar dit wil niet zeggen dat dus altijd voor deze methode moet worden gekozen. Wanneer veel waarde wordt gehecht aan bereikcijfers, dan is online onderzoek bijvoorbeeld niet de meest geschikte methode. Bij online onderzoek moet iemand, evenals bij schriftelijk onderzoek, zelf actief de moeite nemen om een vragenlijst in te vullen. Wanneer men een uitnodiging krijgt voor een onderzoek over magazine dat men niet of nauwelijks leest dan zal men eerder geneigd zijn om niet deel te nemen aan het onderzoek. Dit brengt het risico met zich mee dat de bereikcijfers hoger uitkomen dan de werkelijkheid; vooral daadwerkelijke lezers doen mee aan het onderzoek. Telefonisch onderzoek is in dat geval beter. Bij telefonisch onderzoek ligt de drempel om mee te doen meestal lager dan bij online of schriftelijk onderzoek, omdat men ‘toch al iemand aan de lijn heeft’. Ook niet-lezers worden zo beter bereikt. Een ander voordeel van telefonisch onderzoek is dat de onderzoeker actief kan nagaan wie de vragen beantwoordt. Is de geadresseerde ook echt de lezer, of wordt hij bijvoorbeeld binnen een bedrijf doorgegeven?

Een reden om een lezersonderzoek schriftelijk uit te voeren, kan zijn om de vragenlijst af te drukken in / mee te sturen met het betreffende tijdschrift / magazine.

Kwalitatief onderzoek biedt diepgaande informatie waarbij tijdens bijvoorbeeld een groepsdiscussie dieper kan worden ingegaan op onderwerpen die ter sprake komen. De inhoud en vormgeving van een blad kunnen uitgebreid worden besproken, wat met online kwantitatief onderzoek in mindere mate mogelijk is.


Voorbeeldvragen

Enkele voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden na het uitvoeren van een lezersonderzoek:

  • Wat verwacht iemand die uw bedrijfsblad of nieuwsbrief doorbladert?
  • Is de verschijningsfrequentie hoog genoeg, of kan die van maandblad naar twee wekelijkse uitgave?
  • Welke rubrieken mist hij en waar wil hij juist meer over lezen?
  • Voor welke adverteerders is mijn blad interessant?
  • Is de verhouding in onderwerpen goed? Waar kan de opzet verbeterd worden?
  • Wat doet het blad voor mijn imago/merkbinding?
  • Waarom heeft men een abonnement opgezegd/genomen?
  • Maakt een nieuw tijdschrift kans op de markt, welke doelgroep spreekt het aan?
  • Wie zijn mijn lezers/abonnees; sociaal demografische kenmerken, lifestyle, mediagedrag, bezit en koopintentie consumptiegoederen?

Onze partners