Inleiding omnibusonderzoek

Bij een omnibusonderzoek, oftewel een multi-client onderzoek, worden vaak onderwerpen van verschillende opdrachtgevers in één onderzoek gecombineerd. Aan dezelfde respondenten worden dus vragen gesteld over meerdere onderwerpen. Dit type onderzoek wordt vaak met een vaste interval gehouden, waarbij wel steeds opnieuw een representatieve steekproef wordt getrokken.


Belang van een omnibusonderzoek

Een omnibusonderzoek is veelal een grootschalig kwantitatief onderzoek onder een grote steekproef. Dit kwantitatieve onderzoek kan zowel schriftelijk, telefonisch, online als face-to-face worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten geven een cijfermatig, nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de voornaamste markttrends en marktontwikkelingen. Wanneer een organisatie de keuze maakt om een omnibusonderzoek uit te gaan voeren, krijgt zij te maken met de voor- en nadelen van dit type onderzoek.


Voordelen en nadelen van omnibusonderzoek

Voordelen:

  • Redelijk inzicht in markttrends en marktontwikkeling.
  • Efficiënte manier om veel informatie van een respondent te krijgen.
  • Variatie voor zowel respondent als interviewer. Het is daardoor mogelijk relatief lange gesprekken te houden (vooral bij telefonisch onderzoek).
  • Relatief lage kosten: algemene vragen, zoals die naar achtergrondgegevens, hoeven voor meerdere onderzoeken maar één keer te worden gesteld en de organisatie van het veldwerk wordt slechts een maal uitgevoerd. De kosten kunnen hierdoor worden gedeeld. Met een beperkt budget kan hierdoor regelmatig onderzoek worden gedaan.

Nadelen:

  • Vragen (kunnen) elkaar beïnvloeden.
  • Beperkt aantal vragen dat men kan opgeven.
  • Er is vaak alleen maar de mogelijkheid voor oppervlakkige vragen.

Onze partners