Psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA, is een verzamelnaam voor alle factoren die werkstress kunnen veroorzaken. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat er op is gericht psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken. Hieronder valt ook de mate waarin pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie voorkomt op de werkvloer. Een PSA-onderzoek uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau kan objectief in kaart brengen wat er speelt bij uw organisatie.


Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist onderzoek psychosociale arbeidsbelastingSpecialist onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Wij adviseren de volgende specialist in een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting:

Right Marktonderzoek

 

 

Anonimiteit

Het is noodzakelijk dat medewerkers bij deelname anonimiteit gegarandeerd krijgen. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om hun verhaal te doen.

 

Methode

Essentieel bij het onderzoek is het uitzetten van een valide (online) vragenlijst onder medewerkers.  In overleg met de opdrachtgever kunnen onderwerpen worden toegevoegd of weggelaten, afhankelijk van het type organisatie en de behoeftes. In de meeste gevallen wordt de vragenlijst digitaal onder de doelgroep verspreid, maar vaak bieden marktonderzoekbureaus ook alternatieven, zoals een schriftelijke verspreiding van de vragenlijst.

 

Thema’s

Door middel van zorgvuldig opgestelde vragenlijsten worden er verschillende onderwerpen in kaart gebracht met betrekking tot het welzijn van medewerkers. Een PSA-onderzoek richt zich onder andere op de volgende vormen van ongewenst gedrag:

  • Intimidatie en agressie
  • Pesten
  • Lichamelijk geweld
  • Bedreiging
  • Discriminatie
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Binnen ongewenst gedrag wordt er onderscheid gemaakt tussen in- of extern ongewenst gedrag. Intern ongewenst gedrag vindt plaats tussen collega’s onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden.  Extern ongewenst gedrag vindt plaats tussen medewerkers en externen, bijvoorbeeld opdrachtgevers, klanten of bewoners.

Daarnaast richt het onderzoek zich op onderwerpen rondom het welzijn van de medewerkers, zoals werkbelasting en sociale veiligheid. Dit betreft onder andere de werksfeer, de werk privé-balans en het werkplezier. Een PSA-onderzoek kan in sommige gevallen ook gecombineerd worden met een medewerkerstevredenheidonderzoek.

 

Offerte voor onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting?

Wilt u een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op uw werkvloer uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes

 


Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:
Right Marktonderzoek, specialist onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA-onderzoek)

Right Marktonderzoek

Onze partners