Wat is de juiste prijs?

Een prijsonderzoek richt zich op de prijs die verbonden is aan een dienst of product. Onderzocht wordt wat een doelgroep duur of goedkoop vind en bij welke prijs een overstap naar een concurrent wordt gemaakt. Prijsonderzoek wordt ook ingezet bij het vooronderzoek voor de invoering van een nieuw product of nieuwe dienst. De prijsstelling is een onderwerp waar in een vroeg stadium van de productontwikkeling aandacht aan besteed moet worden. Naast vragen omtrent prijspositionering kunnen ook indirecte vragen worden gesteld over bestedingspatronen, om te achterhalen wat men “over heeft” voor een innovatie.


Specialist prijsonderzoek

Wij adviseren de volgende specialist in prijsonderzoek (pricing):
– Neurensics


PrijsonderzoekPrijsbeleving

Er zijn verschillende methoden om de prijsbeleving van een doelgroep in kaart te brengen. Een gangbare methode is om respondenten een aantal prijzen voor te leggen waarbij zij moeten aangeven of zij de prijs ‘duur’ of ‘goedkoop’ vinden. Een andere, ook gangbare,  methode is om producten of diensten aan de respondenten voor te leggen waarbij enkele prijzen staan vermeld. De doelgroep kiest vervolgens een prijs waarbij de dienst of het product als duur wordt ervaren en een prijs waarbij het goedkoop wordt ervaren. Zo wordt per product een onder- en bovenprijs vastgesteld. Respondenten noemen bij voorbaat een lagere prijs dan dat zij in werkelijkheid bereid zouden zijn om te betalen. Deze afwijking is bekend en kan door een onderzoeker met ervaring op het gebied van prijsonderzoek gecorrigeerd worden.


Offerte voor prijsonderzoek

Wilt u een prijsonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Voorbeeldvragen prijsonderzoek

Enkele voorbeeldvragen die bij een prijsonderzoek gehanteerd worden, zijn:

  • Wat mag een product in de ogen van de consument kosten?
  • Hoe ervaart de consument de prijs- kwaliteitverhouding?
  • Welke prijs genereert de hoogste omzet?

Begrippen die centraal staan bij een prijsonderzoek zijn:

  • Prijsacceptatie: wat (welke prijs) heeft een consument over voor een specifiek product (ook wel prijselasticiteit genoemd).
  • Prijsgedrag: het verzamelen van afnemergegevens over werkelijke aankopen tegen bepaalde prijzen (vaak d.m.v. panelonderzoek).
  • Prijsgevoeligheid: inzicht verkrijgen in de reacties van afnemers op prijsveranderingen.

Onze partners