Op weg naar de perfecte website

Bij een website-onderzoek (ook wel website-analyse of usability onderzoek genoemd) wordt er onderzoek gedaan naar alle aspecten van een website. Afhankelijk van de fase waarin de website zich bevindt, kunnen bijvoorbeeld de volgende onderdelen in kaart worden gebracht: relatie tussen bezoeker en site, belangrijke bezoekdoelen, concurrerende sites, beoordeling design, content en interactiviteit, bekendheid en waardering specifieke site-onderdelen en eventueel suggesties voor veranderingen/toevoegingen. Lees in dit artikel alles over website-onderzoek.


Drie specialisten website-onderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in website-onderzoek:
– Inventus
– Right Marktonderzoek
– EM Onderzoek


Offerte voor website onderzoek

Wilt u een website onderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Waarom website-onderzoek?

Website-onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van een gelanceerde/nog te lanceren website en levert heldere informatie op waarmee een website beter op een doelgroep kan worden afgestemd. Bij website-onderzoek kunnen diverse onderzoeksmethoden worden toegepast. De keuze voor een methode is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek. Middels bijvoorbeeld diepte-interviews, waarin een website uitgebreid wordt besproken, kan diepgaande informatie worden verzameld. Respondenten voeren vaak hardop denkend opdrachten uit. Tijdens het navigeren worden aan de respondenten vragen gesteld over:

 • De bruikbaarheid
 • De algemene indruk
 • Het waarom van navigeren
 • De gebruiksvriendelijkheid van de website
 • Ideeën ter verbetering of uitbreiding van de website
 • Gevoelsaspecten van en associaties met de website

Ook kan op continue basis een website worden onderzocht, of kan er besloten worden om kwantitatief onderzoek in te zetten en bezoekers online om hun mening te vragen. In dit geval worden soortgelijke vragen gesteld, maar kan er niet dieper ingegaan worden op achterliggende motivaties.

Afbeelding Usabillity

Usability

Usability, ook wel gebruiksvriendelijkheid genoemd, is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende website. Op een gebruiksvriendelijke website kan een gebruiker gemakkelijk navigeren en is de kans groter dat conversie doelen worden behaald. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden die inzicht geven in de usability van een website. Usability kan als volgt worden weergegeven:


Drie gangbare methodes om usability te testen zijn:
1. Card Sorting

Deze methode wordt gebruikt om de structuur van een nieuwe website te bepalen, of de structuur van een bestaande website te verbeteren. Dit gebeurt met behulp van een panel, bestaande uit toekomstige gebruikers. Aan dit panel wordt gevraagd om naar eigen inzicht een aantal belangrijkste onderwerpen van de website te rangschikken/groeperen. Deze onderwerpen zijn verdeeld over een aantal kaartjes, vandaar de naam Card Sorting. Uiteindelijk moet Card Sorting zorgen voor de meest optimale navigatiestructuur voor de gebruiker van een website. Card Sorting kent twee varianten, namelijk:

 • Open cardsorting: De gebruiker mag zelf groepen vormen en benoemen.
 • Gesloten cardsorting: De gebruiker moet voorgedefinieerde groepsnamen gebruiken.
2. Focusgroep (groepsdiscussie)

Een Focusgroep/groepsdiscussie kan gebruikt worden om de wensen en behoeften van een gebruikersdoelgroep te achterhalen. Dit middel wordt dan ook voornamelijk ingezet om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de overige methode waar de nadruk meer ligt op het testen van huidige content.

3. Benchmarking

Doormiddel van benchmarking kan de usability van een website op verschillende punten worden vergeleken. Deze punten worden in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Dit is uiteraard erg afhankelijk van de branche en doelgroep van de website. Benchmarking kan in de volgende situaties worden toegepast:

 • Na vernieuwing van een website
 • Vergelijking met concurrenten
 • Vergelijking met branchegenoten


Eyetracking

Het daadwerkelijke gedrag van een bezoeker op een website kan middels eye-tracking (het registreren van oogfixaties en saccades) worden gemeten. Met het onderzoeksresultaat van eye-tracking kan de structuur en usability van een website enorm worden verbeterd. Na een analyse van de gegevens kan de navigatie worden verbeterd en kan er gezorgd worden dat er meer pagina’s worden bekeken. Ook levert eye tracking vaak zeer concrete informatie op waarmee het gehele design van een website kan worden verbeterd.

Lees hier meer over eye-tracking


Drie specialisten usability onderzoek

Wij adviseren de volgende drie specialisten in usability onderzoek:
– MediaTest
– Orangevalley
– EM Onderzoek

Onze partners