Alles over woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek gaat in op de woonbehoefte van mensen. Het geeft antwoord op de vraag hoe mensen willen wonen, nu en in de toekomst. Er wordt daarbij meestal verder gekeken dan alleen naar de wensen van mensen met betrekking tot hun woning. Ook de voorkeuren voor de leefomgeving, het gewenste voorzieningenniveau en de toekomstige behoefte aan zorg, service en dienstverlening worden onderzocht.


Twee specialisten woningmarktonderzoek

Wij adviseren de volgende twee specialisten in woningmarktonderzoek:
– Right Marktonderzoek
– USP


Offerte voor woningmarktonderzoek

Wilt u een woningmarktonderzoek uitvoeren? Zoekt u een vakkundig en ervaren marktonderzoekbureau? Alles over marktonderzoek zoekt drie bij uw onderzoeksvraag passende onderzoeksbureaus.

Ontvang gratis 3 offertes


Onderzoeksmethoden

Bij woningmarktonderzoek wordt doorgaans een combinatie van verschillen typen onderzoek ingezet. Hieronder de meest gebruikelijke onderzoeksmethoden:


Deskresearch

Bij deskresearch wordt gebruikgemaakt van bestaand bronmateriaal zoals bevolkings- en woningbehoefteprognoses, gegevens over de huidige bevolking en woningvoorraad, migratiebewegingen, gerealiseerde nieuwbouwproductie, etc. Deze bronnen bieden op zichzelf inzicht in de woningmarktsituatie, maar worden daarnaast ook gebruikt als input voor het in beeld brengen van de toekomstige woningbehoefte.


Kwantitatief onderzoek

Omdat woningmarktonderzoek inzicht moet bieden in de woonvoorkeuren van woonconsumenten, maakt een enquête meestal deel uit van de in te zetten onderzoeksmethoden. Aan de hand van een enquête onder woonconsumenten worden de woontevredenheid en de specifieke woonwensen van verhuisgeneigden in beeld gebracht.


Kwalitatief onderzoek

Verdere verdieping kan worden verkregen door het organiseren van workshops of panels met bewoners en / of bestuurders. Bijvoorbeeld door samen met de deelnemers de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek te bekijken en na te gaan wat herkenning oproept, wat juist verbazing wekt en te discussiëren over mogelijk verklaringen van uitkomsten.


Het belang van woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek vormt de basis voor het opstellen van woningmarktbeleid en bouwprogramma’s door overheden, strategisch vastgoedbeleid / vastgoedsturing door woningcorporaties of locatieontwikkeling door projectontwikkelaars. Het biedt inzicht in de nieuwbouw- en transformatieopgave, in kwantitatieve en kwalitatieve zin.


Voorbeelden woningmarktonderzoek

Hieronder enkele korte voorbeelden van situaties / vragen die aan woningmarktonderzoek en woningmarktadviezen vooraf gaan:

  • Een gemeente wil ter onderbouwing van het woonbeleid laten onderzoeken wat de toekomstige woningbehoefte is naar huurkoopverhouding, woningtype en prijsklasse en welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in de woningvoorraad.
  • Een corporatie wil ter onderbouwing van het strategisch vastgoedbeleid / vastgoedsturing inzicht in de kwetsbare en kansrijke segmenten binnen de vastgoedportefeuille.
  • Een ontwikkelaar wil een marktscan laten uitvoeren naar de afzetbaarheid van een project.

Onze partners